Werkwijze

Coaching op maat

Coaching op maat

Het is mijn doel om jouw persoonlijke veerkracht te vergroten en de regie (terug) te laten nemen over jouw leven met een chronische darmziekte. Hierdoor blijft er meer energie over voor de dingen die écht waardevol en belangrijk zijn.  Ik zal dit doen door mijn ervaring als zorgprofessional, ervaringsdeskundige en IBD coach hierbij te gebruiken. Het bieden van concrete kennis over bepaalde onderwerpen, het samen sparren over de problemen waar je tegenaan loopt en het aanleren van zelfmanagementtechnieken zijn tijdens mijn coaching sessies belangrijk. De focus zal liggen op gezonde coping, bevordering van welzijn en kwaliteit van leven. 

Aanmelding en intake

Aanmelding en intake

Je kunt jezelf aanmelden voor een intakegesprek en/of coaching- of begeleidingstraject door het online aanmeldformulier in te vullen en te verzenden. Op basis van deze aanmelding komt nog geen overeenkomst tot stand. Aan de totstandkoming van de overeenkomst gaat een intakeformulier en een intakegesprek met mij als IBD coach vooraf. Het intakeformulier wordt voorafgaand aan het intakegesprek doorgenomen en tijdens dit gesprek verder met jou besproken. Hierdoor krijg ik een goede indruk van jou en de ziekte gerelateerde klachten. Tijdens het gesprek zullen we kort stilstaan bij de huidige situatie, samen in beeld brengen waar je tegenaan loopt en wat je wensen zijn. We zullen bekijken wat ik voor je kan betekenen en hoe we het traject voor ons zien. Het intakegesprek duurt 45 minuten en is vrijblijvend. 

Het coaching- of begeleidingstraject

Het coaching- of begeleidingstraject

Je hebt de mogelijkheid om te kiezen voor een eenmalig intakegesprek of samen met mij een coaching- of begeleidingstraject aan te gaan. Het traject kan bestaan uit losse sessies of een pakket van bijvoorbeeld 5 sessies, wat je zelf het meest prettig vindt. Een sessie duurt 45 minuten en kost 50 € (incl. BTW). Nadat je je keuze hebt gemaakt zal ik je per mail een offerte sturen. Hopelijk ben je enthousiast geworden en wil je samen met mij dit traject aangaan. 

Het doel

Het doel

Het doel van onze coachgesprekken is dat het zich richt op jouw als persoon met een chronische darmziekte. We zullen samen bekijken welke psychische en psychosociale factoren de ziekte beïnvloeden. Hierbij spelen processen zoals ‘acceptatie’, ‘aandacht voor het hier en nu’ en ‘persoonlijke waarden’ een belangrijke rol. Ook zal het bieden van handvatten om beter met de psychische en psychosociale gevolgen van een chronische darmziekte om te gaan, de kwaliteit van iemands en dus jouw leven positief beïnvloeden. Ik zal je helpen bij het stapsgewijs doornemen van de problemen waar je tegenaan loopt, ondersteunen bij het bedenken van oplossingen en je de ruimte geven om lekker jezelf te zijn.

Persoonsgericht coachen

Persoonsgericht coachen

Chronisch ziek zijn is een complexe aandoening waarbij lichamelijke beperkingen, psychische en sociale gevolgen elkaar allemaal kunnen beïnvloeden. Wat iemand dan voor coaching nodig heeft, is heel erg persoonlijk. Ik maak daarom gebruik van persoonsgerichte coaching. Bij deze vorm van coaching ligt de nadruk op datgene wat jij als persoon wil behandelen en belangrijk vind. Ik zal je daarnaast opdrachten laten uitvoeren, oefeningen laten maken, handvatten aanbieden en begeleiden tijdens het proces. Mijn opgedane kennis als PPEP4ALL trainer en ACT therapeut komen hierbij goed van pas. Je hebt de mogelijkheid om te kiezen tussen een face-to-face gesprek in mijn gezellige praktijkruimte en/of een wandelsessie buiten.

Begeleiding

Begeleiding

Ik zal je tijdens het traject begeleiden door middel van de coachgesprekken en contact via de e-mail. Daarnaast maak ik regelmatig gebruik van opdrachten om de bewustwording van jou te vergroten en jezelf op zoek te laten naar antwoorden op je eventuele onbeantwoorde vragen. De opdrachten zijn bijvoorbeeld gericht op acceptatie, zelfevaluatie, stressmanagement, het doen van prettige activiteiten en het leren omgaan met angst en depressie. Mocht je dit niet willen dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem.

Evaluatie

Evaluatie

Er vindt aan het einde van elk coachinggesprek een korte evaluatie plaats waarbij we stilstaan bij de afgelopen sessie, mogelijk terugblikken op de gemaakte opdrachten (huiswerk) en aandacht besteden aan waar je graag de volgende keer op terug wil komen. Je bent natuurlijk vrij in het bespreken van andere dingen. Mijn doel is in ieder geval om je door middel van voldoende informatie, zelfevaluatie en aangereikte zelfmanagementstrategieën, jouw eigen kwaliteit van leven met een chronische darmaandoening te verbeteren. 

2120-JorisPeters-transparant